دریافت نوبت

لطفا فرم زیر را پر کنید.

ساعات کاری

شماره تماس مطب:

44427374 -021

شماره تماس بیمارستان بهمن:

82499000 -021

mohamadi.dariush@gmail.com