واکسن گارداسیل در ایران

عوارض تزریق اچ پی وی

واکسن گارداسیل

تولید و ساخت واکسن گارداسیل برای پیشگیری با انواع تیپ های ۶،۱۱،۱۶،۱۸ ویروس اچ پی صورت می‌گیرد و در صورتی که افراد این واکسن را