علت پروستات چیست

بیماری پروستات

پروستات چیست؟

بیماری پروستات مشکلی است که در میان مردان بالای ۶۰ یا ۴۰ سال رایج بوده و در موارد شدید می تواند منجر به فوت فرد