درد پهلو راست و کرونا

درد کلیه در کرونا

درد پهلو و کلیه در کرونا

آیا می دانید درد پهلو و کلیه در کرونا ناشی از چیست؟ کلیه یکی از اعضای مهم بدن است که بر اثر ابتلا به ویروس