سنگ های سیستم ادراری

سنگهای سیستم ادراری یکی از بیماریهای شایع سیستم ادراری هستند که حدود ۸٪جمعیت را درگیر مینمایند .شیوع سنگ درمردان بیشتر از خانمهاست ودر سنین ۲۰ تا ۴۰ سالگی شیوع بیشتری دارد.

علاوه بر جنسیت و سن فاکتورهای دیگری نظیر رژیم غذایی؛ میزان مصرف مایعات ؛شغل ؛چاقی؛محل زندگی؛دیابت؛وبیماریهای قلبی و جراحیهایی که جهت کاهش وزن انجام میشوند مثل بای پس معده در بروز سنگهای سیستم ادراری نقش دارند .

Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram
Share on pinterest

مطالب دیگر